Generell: Viktig info vedr. ankomstvei og høydebegrensning

Fylkesveien frem til Konsmo Motorbane går gjennom en smal og lav jernbane undergang. Rett før undergang svinger veien skarpt. Dette gjør at undergangen er meget trang å passere med store kjøretøy.  Høyde begrensning er 3,8 m. Erfaring fra tidligere stevner viser at undergangen kan passeres med inntil 12 m. buss/bil med løpsbil på henger bak. Deltakere som kommer med større kjøretøy må kjøre omvei på ca 20 km. (se kart). Denne omkjøring går motsatt vei av SS 1. Deltakere som har behov for denne omkjøring må melde dette før kjøring til; [email protected]

Alternativ_rute_til_service

Generell: Sørlandsprinten bytter navn og har blitt tildelt NM runde i 2017

Sørlandsprinten har vært arrangert som kompakt sprintrally siden 2009, og løpet har nå fått NM status i 2017. Dette betyr at antall SS øker og vi mener navnet ikke lenger står i stil med løpet. Arrangørene har bestemt at nytt navn skal være Rally Konsmo.

Dato for Rally Konsmo er lørdag 19. august 2017.

  • Selv om Sørlandsprinten har byttet navn, og er blitt tildelt NM rund, vil arrangøren tilstrebe seg å lage et billig rally for utøverne.
  • Det planlegges kjørt 6 SS. (3 SS kjøres 2 ganger) Totalt ca 78 km SS og ca 72 km transport.
  • Et service opphold.
  • Innsjekk, teknisk, gjennomkjøring og løp på lørdag. Frivillig innsjekk og teknisk fredag ettermiddag/kveld.
  • Testing av løpsbil blir mulig på Konsmo banen fredag kveld.
  • Service område, start og mål på Konsmo banen.
  • Camping og overnatting i depot området på Konsmo banen. (ikke strøm)